Звернення, скарги, претензії

Спори та розбіжності, що можуть виникнути в ході постачання електроенергії, у разі якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, можуть бути вирішені шляхом письмового звернення до Інформаційно-консультаційного центру по роботі із споживачами електричної енергії, який розташований за адресою : 43021, м. Луцьк, вул. Залізнична, 1-б, ІІ поверх, кабінет № 5, тел.: (0332) 283533 .

У разі недосягнення між Сторонами згоди шляхом проведення переговорів або у разі незгоди Споживача із рішенням ІКЦ чи неотримання ним у встановлені  ПРРЕЕ та Положенням про ІКЦ строки відповіді Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або до енергетичного омбудсмена, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики (або забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі), Антимонопольного комітету України.