Інформація що підлягає опублікуванню

Загальні умови електропостачання

Складові ціни (тарифу) на електричну енергію

Роз'яснення рахунку за електричну енергію з поясненням кожного елементу рахунку

Частки кожного джерела енергії відновлювані джерела енергії, інші джерела у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої споживачем за попередній рік

Вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії

Порядок зміни електропостачальника

Посилання на Вебсторінки

Переваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та поради щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії

Чинні нормативно-правові акти, які регулюють відносини на роздрібному ринку

Порядок роботи інформаційно-консультаційних центрів ТОВ "Волиньелектрозбут"

Перелік основних послуг, що надаються кол-центром ТОВ "Волиньелектрозбут"

Ключова інформація про споживання електроенергії

Загальні умови електропостачання

Постачання електричної енергії здійснюється електропостачальником на підставі договору про постачання електричної енергії споживачу, який розробляється електропостачальником на основі Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу та укладається в установленому Правилами роздрібного ринку порядку.
Складові ціни (тарифу) на електричну енергію

Інформацію опубліковано у розділі Для дому / Варто знати - внутрішнє посилання
Роз'яснення рахунку за електричну енергію з поясненням кожного елементу рахунку

Інформацію опубліковано у розділі Для дому / Варто знати - внутрішнє посилання
Частки кожного джерела енергії відновлювані джерела енергії, інші джерела у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої споживачем за попередній рік

Структура за обсягом та вартістю електричної енергії, що була куплена ДП "Енергоринок" у виробників електричної енергії та продана енергопостачальникам, для кожного із джерел енергії у 2017 році

Первинні енергоносії

Частка в обсягахелектричної енергії

Частка у вартостіелектричної енергії

Атомні електростанції (АЕС)

56,46%

27,85%

Генеруючі компанії тепловихелектростанцій (ГК ТЕС)

28,49%

47,31%

Гідроелектростанції (ГЕС) (кріммалих)

7,04%

4,40%

Теплоелектроцентраль (ТЕЦ)

6,54%

12,98%

Гідроелектростанції (ГЕС) (малі)

0,15%

0,55%

Вітряні електростанції (ВЕС)

0,68%

2,34%

Сонячна енергія

0,50%

4,05%

Біомаса

0,07%

0,27%

Інші

0,07%

0,25%

Всього

100,00%

100,00%
Вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії

Класифікація джерел енергії та їх вплив на довкілля

Споживання енергії пов'язане з усіма видами господарської діяльності людини: з опаленням будинків, приготуванням їжі, рухом транспортних засобів, промисловістю, сільськогосподарським виробництвом.
Освоєння різних запасів енергії у світовому масштабі призвело до безпрецедентного зростання рівня життя. Нині люди настільки залежні від енергії, що важко уявити, як би вони вижили без неї.
Ми не замислюємося про, те, звідки береться енергія, допоки у нас не відключають світло або опалення. Якщо ж це трапляється, ми не можемо повноцінно жити чи працювати.
Джерела енергії класифікуються таким чином:

  1. викопне паливо (вугілля і горючі сланці, нафта, природний газ);
  2. ядерна і термоядерна енергія;
  3. відновлювані енергетичні ресурси (енергія води, вітру, сонця, термальних вод, деревини, торфу тощо).

Виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля. Спалювання викопного твердого та рідкого палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднювальних речовин. Видобуток вугілля відкритим способом, як і торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а іноді й до їх руйнування. Розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні знищити все живе на величезних територіях (акваторіях).
Не кращим чином на ландшафтах, рослинному і тваринному світі позначається створення інфраструктури, необхідної для вугле-, нафто- та газовидобутку.
Атомна енергетика є потенційно небезпечною через можливі аварії на енергоустановках, що супроводжуються викидом у довкілля радіоактивних матеріалів. Ядерні відходи залишаються небезпечними протягом сотень і тисяч років. Особливо актуальною ця тема є для України, котра постраждала від наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС.
В останні роки політики і населення висловлюють побоювання через загострення глобальних екологічних проблем таких, як кислотні опади та зміна клімату, а також оцінюючи наслідки впливу цих процесів на довкілля. І хоча енергію можна одержувати екологічнішими способами, використовуючи відновлювані джерела енергії (сонця, вітру, термальних вод, деревини та відходів сільськогосподарського виробництва), необхідно усвідомлювати, що способу отримання енергії, який би зовсім не шкодив довкіллю, не існує.
У цій ситуації найраціональнішим рішенням слід вважати енергозбереження. Саме воно повинно стати пріоритетним у стратегії розвитку будь-якої країни, адже запаси традиційних джерел енергії обмежені.

Незважаючи на очевидні переваги, відновлювані джерела енергії також можуть негативно впливати на довкілля. Експлуатація станцій, які виробляють енергію за допомогою відновлюваних енергетичних джерел, пов'язана з вилученням з обігу значних земельних ділянок і, ймовірно, в майбутньому буде супроводжуватися тими чи іншими негативними наслідками для довкілля: змінами ландшафтів (вітряки, сонячні батареї), підвищеним рівнем шуму (вітряки), забрудненням ґрунтів (геотермальні енергоустановки та установки, які працюють на біомасі), згубними впливами на інші природні ресурси (припливно-відпливні електростанції). Крім того, ці енергоустановки зазвичай мають невелику потужність і можуть використовуватися не скрізь (вітряки, сонячні батареї, геотермальні і припливно-відпливні електростанції, метантенки).

За матеріалами сайта ОБСЄ - www.osce.org


Порядок зміни електропостачальника

Інформацію опубліковано у розділі Для бізнесу / Зміна електропостачальника - внутрішнє посилання
Посилання на Вебсторінки - зовнішні посилання

НКРЕКП - Міністерство енергетики та вугільної промисловості - Державна інспекція енергетичного нагляду - Оператор системи передачі - Оператор системи розподілу Волинської області - Адміністратор ринку - Адміністратор комерційного обліку (сайт відсутній) - Антимонопольний комітет - Енергетичний омбудсмен (сайт відсутній) - Волинська ОДА
Переваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та поради щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергіїЧинні нормативно-правові акти, які регулюють відносини на роздрібному ринку

Закон України "Про ринок електричної енергії"

Постанова "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії"

Постанова "Про затвердження Кодексу систем розподілу"
Порядок роботи інформаційно-консультаційних центрів ТОВ "Волиньелектрозбут"

Постанова НКРЕКП "Про затвердження Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії" - зовнішнє посилання
Перелік основних послуг, що надаються кол-центром ТОВ "Волиньелектрозбут"

Інформацію опубліковано у розділі Контакти та зворотній зв'язок / Кол центр - внутрішнє посилання
Ключова інформація про споживання електроенергії

Інформацію опубліковано у розділі Для дому / Варто знати - внутрішнє посилання