Укласти договір

Крок 1. – Оберіть вигідну Вам комерційну пропозицію.
Крок 2. – Ознайомтесь з умовами договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (з 12.10.2022).
Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг(письмовий примірник для двостороннього підписання)
Крок 3. – Заповніть заяву-приєднання, де вкажіть обрану Вами комерційну пропозицію. Разом із заповненою заявою-приєднання Вам необхідно надати ТОВ "ВЕЗ"  наступні документи:

  1. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
  2. Копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);
  3. копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

Договір про постачання електричної енергії споживачу є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, та вважається укладеним з дати відкриття особового рахунка за об'єктом споживача або внесення змін до такого особового рахунка, про що споживач інформується у передбаченому договором порядку.

Заповнену і підписану заяву-приєднання з документами для укладення договору Ви можете надати в ТЦОК ТОВ «ВЕЗ» особисто, надіслати поштою або з накладеним ЕЦП надіслати на електронну пошту [email protected]Архів

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (з 01.07.2021р)
Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (з 01.07.2020р)
Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (з 01.01.2020р)
Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (з 01.10.2019р)
Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (з 01.01.2019р.)