Інформація що підлягає опублікуванню

Права споживачів

Загальні умови електропостачання

Складові ціни (тарифу) на електричну енергію

Роз'яснення рахунку за електричну енергію з поясненням кожного елементу рахунку

Загальний порядок зняття показів засобів обліку

Порядок розрахунків на роздрібному ринку електричної енергії та порядок оплати за електричну енергію

Частки кожного джерела енергії відновлювані джерела енергії, інші джерела у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої споживачем за попередній рік

Вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії

Порядок зміни електропостачальника

Посилання на Вебсторінки

Переваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та поради щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії

Чинні нормативно-правові акти, які регулюють відносини на роздрібному ринку

Порядок роботи інформаційно-консультаційних центрів ТОВ "Волиньелектрозбут"

Перелік основних послуг, що надаються кол-центром ТОВ "Волиньелектрозбут"

Ключова інформація про споживання електроенергії

Рівень епідемічної небезпеки

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2020 рік

Електробезпека

Перелік операторів систем розподілу, з якими ТОВ "ВЕЗ" укладено Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії

Cтруктура оптової ринкової ціни електроенергії у 2017 році

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ (за 2019 рік) про господарську діяльність постачальника універсальних послуг

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ (за 2020 рік) про господарську діяльність постачальника універсальних послуг

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ (за 2021 рік) про господарську діяльність постачальника універсальних послуг

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ (за 2022 рік) про господарську діяльність постачальника універсальних послуг

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ (за 2023 рік) про господарську діяльність постачальника універсальних послуг

Інформація про погодинні місячні обсяги купівлі електричної енергії у гарантованого покупця та фактичний продаж електричної енергії побутовим споживачам

Права споживачів

Споживач електричної енергії має право:
Загальні умови електропостачання

Постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу.
Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами. У разі покладення на електропостачальника зобов’язань з надання універсальних послуг або виконання функцій постачальника "останньої надії" ціни (тарифи) на послуги постачальника універсальних послуг, постачальника "останньої надії" визначаються відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
Покладення зобов’язань з надання універсальних послуг та/або постачання "останньої надії" не обмежує права електропостачальника здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами.
Для забезпечення постачання електричної енергії споживачам електропостачальники здійснюють купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту.
Постачання електричної енергії електропостачальниками здійснюється з дотриманням правил роздрібного ринку. Умови постачання електричної енергії, права та обов’язки електропостачальника і споживача визначаються договором постачання електричної енергії споживачу. У договорі постачання електричної енергії споживачу визначаються:

 1. найменування та місцезнаходження електропостачальника;
 2. перелік послуг, що надаються електропостачальником;
 3. ціна електричної енергії та послуг, що надаються;
 4. показники якості електропостачання, зокрема якості електричної енергії;
 5. види послуг з технічного обслуговування, які пропонуються електропостачальником;
 6. умови та порядок відшкодування (компенсації), що застосовується у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором, зокрема у разі виставлення невірного рахунка та/або несвоєчасного виставлення рахунка;
 7. порядок та засоби повідомлення актуальної інформації щодо чинних тарифів, вартості послуг з технічного обслуговування, очікуваних змін цін та умов постачання електричної енергії;
 8. порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії;
 9. порядок подання звернень, претензій, скарг споживачем та порядок їх розгляду електропостачальником, методи ініціювання процедур вирішення спорів;
 10. строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірвання договору, зокрема в односторонньому порядку споживачем у разі зміни електропостачальника, а також умови дострокового розірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору;
 11. зобов’язання електропостачальника щодо надання споживачу інформації про захист прав споживачів, зокрема у розрахункових документах (рахунках);
 12. права та обов’язки електропостачальника і споживача у разі неможливості виконання своїх зобов’язань та у разі тимчасового зупинення постачання;
 13. інші положення залежно від специфіки та виду послуг, що надаються електропостачальником.
До укладення договору постачання електричної енергії споживачу електропостачальник має надати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків.
Загальні положення та умови договору мають бути справедливими і прозорими, викладеними чітко і ясно, не містити процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав споживача.
Жодне положення договору постачання електричної енергії споживачу не має створювати обмежень права споживача на зміну електропостачальника. Крім того, договір не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зазначене право. В іншому разі таке положення вважається недійсним з моменту укладення договору.
Регулятор затверджує примірний договір постачання електричної енергії споживачу, типовий договір постачання електричної енергії споживачу на умовах надання універсальної послуги та типовий договір постачання електричної енергії споживачу постачальником "останньої надії".
Складові ціни (тарифу) на електричну енергію

Інформацію опубліковано у розділі Електроенергія / Для дому / Варто знати - внутрішнє посилання

Інформацію опубліковано у розділі Електроенергія / Для бізнесу / Ціни на універсальні послуги - внутрішнє посилання
Роз'яснення рахунку за електричну енергію з поясненням кожного елементу рахунку

Інформацію опубліковано у розділі Електроенергія / Для дому / Варто знати - внутрішнє посилання

Інформацію опубліковано у розділі Електроенергія / Для бізнесу / Варто знати - внутрішнє посилання
Загальний порядок зняття показів засобів обліку

У відповідності до Правил роздрібного ринку електричної енергії обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць.
Обсяг спожитої протягом розрахункового періоду електричної енергії визначається в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку (далі – ККОЕЕ).
Послуги комерційного обліку, що передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії, надаються операторами системи споживачам без додаткової оплати в рамках укладеного зі споживачем договору про надання послуг з передачі/розподілу електричної енергії.
Послуги комерційного обліку електричної енергії, що не передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії, надаються операторами системи споживачам на платній основі.
Комерційний облік електричної енергії, відібраної/відпущеної електроустановками фізичних осіб - членів колективного побутового споживача, що приєднані до електричних мереж колективного побутового споживача, здійснюється у порядку, визначеному статутом, правилами внутрішньої господарської діяльності, рішеннями органів управління колективного побутового споживача та/або укладеними в установленому законодавством порядку договорами між споживачами колективного побутового споживача та колективним побутовим споживачем Відтак, розділом 8.6. глави VIII ККОЕЕ визначено наступне:
Зчитування показів з лічильників, встановлених у споживачів, може здійснюватися споживачем, а також оператором системи або постачальником послуг комерційного обліку (далі - ППКО) (у ролі оператора зчитування даних з лічильників (далі-ОЗД)), відповідно до цього Кодексу та умов договору.
Індивідуальні побутові споживачі зобов'язані щомісяця зчитувати фактичні покази зі всіх лічильників, встановлених на об'єкті споживача, для яких відсутня можливість дистанційного зчитування даних, та надавати їх відповідному оператору системи розподілу або ППКО (у ролі ОЗД) в один із таких способів:


Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.
Зчитані та передані індивідуальним побутовим споживачем покази лічильника в будь-який інший день календарного місяця за відсутності переданої (зчитаної) з нього інформації шляхом дистанційного зчитування лічильника є вихідними даними для визначення даних комерційного обліку на перше число місяця шляхом додавання (віднімання) величини добутку середньодобового споживання на кількість днів (діб) між датою зчитування показів та першим числом календарного місяця.
У разі неотримання до початку четвертого календарного дня місяця, що настає за розрахунковим, показів лічильника та за умови, що лічильник електричної енергії не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний обсяг розподілу та споживання електричної енергії по споживачу за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання.
Якщо за підсумками наступного місяця споживач надасть покази лічильника, визначення фактичного обсягу розподілу та споживання електричної енергії за період зазначеного місяця здійснюється з урахуванням наданих показів та показів, на які споживачу здійснено розрахунки.
Зчитування показів (збір даних) з лічильників у непобутових та колективних побутових споживачів у разі відсутності можливості їх автоматизованого дистанційного зчитування провадиться споживачем щомісяця на перше число місяця, наступного за розрахунковим. При обладнанні вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних інформація про покази лічильників за розрахунковий місяць формується відповідним ППКО через канали дистанційного зв'язку.
Непобутові та колективні побутові споживачі зобов'язані протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця надати оператору системи звіт про покази лічильників за розрахунковий місяць. У разі ненадання споживачем (крім індивідуальних побутових споживачів) звіту про покази лічильників за розрахунковий місяць протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця та за відсутності переданої (зчитаної) з них інформації засобами дистанційного зчитування та передачі даних, а також за відсутності контрольного огляду засобів комерційного обліку електричної енергії (далі – ЗКО) протягом розрахункового місяця обсяг спожитої (розподіленої) електричної енергії за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання.
Перевірка достовірності даних ЗКО безпосередньо на місці їх установлення забезпечується сторонами за необхідності, але не рідше ніж один раз на шість місяців, про що складається відповідний акт контрольного огляду ЗКО.
Середньодобовий обсяг споживання електричної енергії для цілей розрахунків визначається на основі фактичних даних (показів) лічильника(ів), зафіксованих за період між двома послідовними зчитуваннями показів, та кількості днів між цими зчитуваннями показів в аналогічному періоді попереднього року або, у разі відсутності відповідних даних за попередній рік, за згодою сторін на основі фактичних даних (показів) лічильника за попередній розрахунковий місяць.
У разі використання багатозонних (багатотарифних) або інтервальних (погодинних) лічильників середньодобовий обсяг споживання визначається для кожної тарифної зони або години доби.
У разі проведення споживачем розрахунків за спожиту електричну енергію згідно з показами встановленого на його об'єкті багатотарифного лічильника обсяг спожитої електричної енергії визначається відповідно до питомої ваги обсягу електричної енергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електричної енергії в цьому періоді.
Способи передачі показів лічильника для побутових споживачів можна переглянути перейшовши за посиланням: https://elektro.volyn.ua/electricity/home/submit-metric.php
Порядок розрахунків на роздрібному ринку електричної енергії та порядок оплати за електричну енергію

Розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на роздрібному ринку, між учасниками цього ринку здійснюються у грошовій формі відповідно до укладених договорів.

Послуги з розподілу або передачі електричної енергії оплачуються відповідно до умов договору споживача з електропостачальником або споживачем, або електропостачальником на зазначений у відповідних договорах поточний рахунок оператора системи.

Дані, необхідні для формування платіжних документів, у тому числі щодо обсягів електричної енергії, надаються учасникам роздрібного ринку адміністратором комерційного обліку в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку. На підставі отриманих даних відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції) сторони складають акти прийому-передачі проданих товарів та/або наданих послуг.

Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника або поточний рахунок оператора системи розподілу, відкритий в уповноваженому банку.

Оплата електропостачальнику вартості електричної енергії, у тому числі на підставі визнаної претензії, здійснюється виключно коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника.

Споживач, який купує електричну енергію відповідно до умов договору в електропостачальника, здійснює оплату за виставленим електропостачальником рахунком виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання цього електропостачальника в одному з уповноважених банків.

У разі перерахування споживачем коштів за електричну енергію на інший рахунок електропостачальника останній має повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою протягом 3 робочих днів з моменту їх отримання або від дня отримання від споживача інформації щодо банківських реквізитів споживача.

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем виходячи з умов відповідного договору про постачання електричної енергії і може, зокрема, бути у формі:

За наявності відповідного устаткування проведення оплати може бути реалізоване із застосуванням картки попередньої оплати.

Форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення попередньої оплати, планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між електропостачальником та споживачем про постачання електричної енергії споживачу (комерційній пропозиції до договору).

У разі застосування порядку розрахунків плановими платежами величина планового платежу (або порядок її визначення), терміни здійснення планових платежів та остаточного розрахунку, початок та тривалість розрахункового періоду, кількість планових періодів, що входять до складу розрахункового періоду, та їх тривалість зазначаються у комерційній пропозиції електропостачальника.

Після закінчення розрахункового періоду, обумовленого в комерційній пропозиції, здійснюється коригування обсягів оплати, що була здійснена за цей розрахунковий період, відповідно до фактичного обсягу спожитої електричної енергії протягом відповідного розрахункового періоду.

За результатами коригування перший плановий платіж наступного розрахункового періоду збільшується або зменшується на відповідну величину.

У разі постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги або «останньої надії» споживач за взаємною згодою сторін (електропостачальника електричної енергії та споживача) може здійснювати оплату спожитої електричної енергії у формі попередньої оплати.

Побутові споживачі та суб’єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії.

Вибір виду тарифу здійснюється споживачем під час вибору комерційної пропозиції та може бути змінений шляхом обрання іншої комерційної пропозиції поточного електропостачальника в установленому електропостачальником порядку або шляхом укладення договору з іншим електропостачальником у порядку, визначеному цими Правилами.

Розрахунки між споживачем та електропостачальником (іншими учасниками роздрібного ринку, якщо вони беруть участь у розрахунках) здійснюються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку, про обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та купленої електричної енергії. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 20 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну.
Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується:

Для здійснення розрахунків за фактично спожиту електричну енергію електропостачальник має сформувати та виставити споживачу платіжний документ у паперовій або електронній формі (у випадку згоди споживача на отримання електронного платіжного документа), на підставі даних комерційного обліку, отриманих у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку.

Платіжний документ (рахунок) формується електропостачальником за обсяг електричної енергії згідно з обраною комерційною пропозицією до договору про постачання електричної енергії споживачу.

Платіжні документи (рахунки) надаються електропостачальниками споживачам безкоштовно.

Платіжні документи (рахунки) на оплату надаються споживачам у відповідних структурних підрозділах електропостачальника, через персональну сторінку споживача на веб-сайті електропостачальника або електронною поштою, факсимільним зв’язком, поштовим зв’язком, кур’єром чи іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу у порядку, передбаченому договором про постачання електричної енергії споживачу.

Платіжний документ (рахунок) має надаватися споживачу в терміни та спосіб, визначені відповідно до обраної споживачем комерційної пропозиції або умов договору.

У разі проведення споживачем оплати за електричну енергію за платіжним документом, оформленим споживачем, електропостачальник має навести приклад його заповнення, який розміщується у куточку споживача в пунктах прийому платежів фінансових установ, з якими укладено договір про розрахунково-касове обслуговування, у структурних підрозділах електропостачальника, в інформаційно-консультаційному центрі та на офіційному веб-сайті електропостачальника.

Кошти, які надходять за такими платіжними документами, обліковуються на особовому рахунку споживача в рахунок оплати платіжних документів, сформованих системою електропостачальника

Електропостачальники можуть пропонувати споживачу оплату електричної енергії плановими декадними або місячними платежами. У разі застосування оплати плановими платежами або оплати за платіжними документами, оформленими споживачем, електропостачальник періодично (згідно з умовами договору (обраної споживачем комерційної пропозиції) раз на місяць, 2, 3 чи 6 місяців) проводить перерахунок за фактично спожиту електричну енергію та надає споживачу коригуючий платіжний документ.

За відхилення нарахованих під час перерахунку сум за фактично спожиту електричну енергію від сум зарахованих платежів пеня не стягується.

За несвоєчасну оплату передбачених договором (комерційною пропозицією) платежів понад обумовлений термін споживач сплачує неустойку (пеню) та інші платежі згідно з законодавством та договором.

У такому випадку відключення електроустановки може застосовуватись лише у разі несплати використаної (спожитої) електроенергії

У разі зміни тарифів (цін) на електричну енергію оплата заборгованості проводиться за тарифами (цінами), що діяли у період, за який сплачується борг.

Розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий період, який, як правило, становить календарний місяць відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції).

За взаємною згодою сторін виставлення платіжних документів та їх оплата можуть здійснюватися рідше ніж раз на місяць, якщо оплата виконується за довший розрахунковий період або споживання протягом конкретного розрахункового періоду нижче певного рівня або дорівнює нулю, або частіше ніж раз на місяць, якщо сторонам необхідно забезпечити рівномірне перерахування значних сум коштів протягом розрахункового періоду. Така згода, якщо вона не була передбачена під час укладення договору, оформлюється додатковою угодою до договору.

Якщо укладено новий договір, перший розрахунковий період починається з дня початку постачання електроенергії і закінчується в останній день відповідного календарного місяця. У випадку припинення дії договору розрахунковий період для останнього платежу починається з першого дня останнього календарного місяця постачання електричної енергії та закінчується в останній день постачання електричної енергії.

Оплата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію має здійснюватися згідно зі строками, встановленими договором та сформованим відповідним учасником роздрібного ринку платіжним документом. Зазначені строки не можуть бути меншими за 5 днів з дня надання платіжного документа споживачу.

Оплата за відповідним платіжним документом може бути здійснена за вибором споживача:

 1. готівковими коштами або платіжною карткою чи безготівковими коштами в центрах обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси прямих платежів;
 2. з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг);
 3. в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.

У разі зміни тарифу надлишок (переплата) оплаченої, але не спожитої електричної енергії зараховується споживачу на його особовий рахунок як авансовий платіж за новими тарифами в наступному розрахунковому періоді.

У разі виникнення у споживача заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію сторони за взаємною згодою укладають договір щодо реструктуризації заборгованості та оформлюють графік погашення заборгованості, який є додатком до договору.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості та при відсутності у платіжному документі у реквізиті призначення платежу посилань на період, за який здійснюється оплата або перевищення суми платежу, необхідної для цього періоду, ці кошти, перераховані споживачем за електричну енергію, електропостачальник має право зарахувати як погашення існуючої заборгованості цього споживача з найдавнішим терміном її виникнення.

Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від оплати поточного споживання електричної енергії.

Споживачі, що визначені у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку вразливими, повідомляють про це постачальника універсальної послуги у заяві-приєднанні до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

У такому разі розмір пільгової плати побутового споживача за використану електричну енергію визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особливості розрахунків між постачальником універсальних послуг та споживачами, віднесеними до категорій вразливих споживачів, регулюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Якщо споживач не оплатив виставлений платіжний документ або оплатив його із запізненням або якщо він перебуває у стані ліквідації чи реорганізації та згідно з планом реорганізації готується до ліквідації, електропостачальник та оператор системи мають право звернутися до споживача з вимогою здійснювати попередню оплату в сумі середньомісячного платежу, встановити більш короткий розрахунковий період або звернутися з вимогою щодо надання гарантій належного виконання договірних зобов’язань, а споживач має задовольнити таку вимогу.

Якщо споживач не оплатив остаточний рахунок за спожиту електричну енергію, ні електропостачальник, ні оператор системи не обмежуються у своїх правах щодо припинення електропостачання або розподілу (передачі) електричної енергії такому споживачу відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, крім остаточного рахунка, передбаченого положеннями пункту 6.1.22 глави 6.1 розділу VI Правил роздрібного ринку електричної енергії.

У разі звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією споживач зобов'язаний повідомити електропостачальника та оператора системи або основного споживача про намір припинити дію відповідних договорів не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією та надати заяву щодо розірвання договорів і в цей самий термін здійснити сплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до заявленого споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією включно.

Дія договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії достроково припиняється у разі отримання оператором системи від нового або від попереднього власника (користувача) об’єкта споживача документального підтвердження факту зміни власника (користувача) цього об'єкта.

Дія договору про постачання електричної енергії достроково припиняється у разі отримання електропостачальником від оператора системи або нового чи попереднього власника (користувача) об’єкта споживача документального підтвердження факту укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії між оператором системи і новим власником (користувачем) цього об'єкта.

У такому разі дія відповідних договорів припиняється в частині постачання та розподілу електричної енергії на об'єкт, а в частині виконання фінансових зобов'язань сторін (які виникли на дату припинення дії договорів) їх дія продовжується до дати здійснення повного взаєморозрахунку між сторонами.

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем електропостачальника та (за наявності відповідного договору) оператора системи або основного споживача про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування електричною енергією споживач зобов'язаний здійснювати оплату спожитої на таких об'єктах електричної енергії та інших платежів виходячи з умов відповідних договорів.

З новим споживачем укладаються договори відповідно до вимог законодавства України, зокрема цих Правил, після припинення дії договорів зі споживачем, який звільняє приміщення, у частині постачання та розподілу електричної енергії на цей об'єкт.

Оплата послуг, наданих оператором системи, здійснюється за тарифами, які встановлюються Регулятором відповідно до затвердженої ним методики. Тарифи на послуги оператора системи оприлюднюються операторами систем у порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Порядок оплати споживачем послуг оператора системи та послуг постачальника послуг комерційного обліку мають відповідати порядку розрахунків, визначеному в укладеному договорі про постачання електричної енергії споживачу (комерційній пропозиції, яка є додатком до цього договору).

Оплата послуг оператора системи згідно з укладеним договором про надання послуг з розподілу електричної енергії між електропостачальником та оператором системи здійснюється у формі попередньої оплати.

Електропостачальник включає в єдиний платіжний документ за електричну енергію також суми оплати за послуги оператора системи, якщо таку оплату забезпечує електропостачальник, у тому числі за послуги оператора системи передачі, та послуги постачальника послуг комерційного обліку, якщо оплата за ці послуги забезпечується електропостачальником. Інформація про ці платежі має бути зазначена окремо згідно з тарифами (цінами) на послуги відповідних учасників роздрібного ринку.

Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за попередні роки
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на  1 кВт*год) 2023
вугілля (%) 2,28
природний газ(%) 4,85
ядерне паливо(%) 66,17
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики(%)) 16,67
відновлювальні джерела енергії(%) 4,37
інші джерела(%) 5,67
Вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії 2022
СО2 викиди(г/кВт*год) -
Радіоактивні відходи (г/кВт*год) -
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на  1 кВт*год) 2022
вугілля (%) 5,67
природний газ(%) 5,18
ядерне паливо(%) 63,91
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики(%)) 15,81
відновлювальні джерела енергії(%) 4,81
інші джерела(%) 4,59
Вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії 2022
СО2 викиди(г/кВт*год) -
Радіоактивні відходи (г/кВт*год) -
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на  1 кВт*год) 2021
вугілля (%) 5,99
природний газ(%) 6,92
ядерне паливо(%) 76,03
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики(%)) 5,01
відновлювальні джерела енергії(%) 4,78
інші джерела(%) 1,28
Вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії 2021
СО2 викиди(г/кВт*год) -
Радіоактивні відходи (г/кВт*год) -
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на 1 кВт*год) 2020
вугілля (%) 15,4
природний газ(%) 19,8
ядерне паливо(%) 51,2
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики(%)) 5,1
відновлювальні джерела енергії(%) 7,3
інші джерела(%) 1,2

за матеріалами
http://mpe.kmu.gov.ua/
https://www.oree.com.ua/
Вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії

Класифікація джерел енергії та їх вплив на довкілля

Споживання енергії пов'язане з усіма видами господарської діяльності людини: з опаленням будинків, приготуванням їжі, рухом транспортних засобів, промисловістю, сільськогосподарським виробництвом.
Освоєння різних запасів енергії у світовому масштабі призвело до безпрецедентного зростання рівня життя. Нині люди настільки залежні від енергії, що важко уявити, як би вони вижили без неї.
Ми не замислюємося про, те, звідки береться енергія, допоки у нас не відключають світло або опалення. Якщо ж це трапляється, ми не можемо повноцінно жити чи працювати.
Джерела енергії класифікуються таким чином:

 1. викопне паливо (вугілля і горючі сланці, нафта, природний газ);
 2. ядерна і термоядерна енергія;
 3. відновлювані енергетичні ресурси (енергія води, вітру, сонця, термальних вод, деревини, торфу тощо).

Виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля. Спалювання викопного твердого та рідкого палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднювальних речовин. Видобуток вугілля відкритим способом, як і торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а іноді й до їх руйнування. Розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні знищити все живе на величезних територіях (акваторіях).
Не кращим чином на ландшафтах, рослинному і тваринному світі позначається створення інфраструктури, необхідної для вугле-, нафто- та газовидобутку.
Атомна енергетика є потенційно небезпечною через можливі аварії на енергоустановках, що супроводжуються викидом у довкілля радіоактивних матеріалів. Ядерні відходи залишаються небезпечними протягом сотень і тисяч років. Особливо актуальною ця тема є для України, котра постраждала від наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС.
В останні роки політики і населення висловлюють побоювання через загострення глобальних екологічних проблем таких, як кислотні опади та зміна клімату, а також оцінюючи наслідки впливу цих процесів на довкілля. І хоча енергію можна одержувати екологічнішими способами, використовуючи відновлювані джерела енергії (сонця, вітру, термальних вод, деревини та відходів сільськогосподарського виробництва), необхідно усвідомлювати, що способу отримання енергії, який би зовсім не шкодив довкіллю, не існує.
У цій ситуації найраціональнішим рішенням слід вважати енергозбереження. Саме воно повинно стати пріоритетним у стратегії розвитку будь-якої країни, адже запаси традиційних джерел енергії обмежені.

Незважаючи на очевидні переваги, відновлювані джерела енергії також можуть негативно впливати на довкілля. Експлуатація станцій, які виробляють енергію за допомогою відновлюваних енергетичних джерел, пов'язана з вилученням з обігу значних земельних ділянок і, ймовірно, в майбутньому буде супроводжуватися тими чи іншими негативними наслідками для довкілля: змінами ландшафтів (вітряки, сонячні батареї), підвищеним рівнем шуму (вітряки), забрудненням ґрунтів (геотермальні енергоустановки та установки, які працюють на біомасі), згубними впливами на інші природні ресурси (припливно-відпливні електростанції). Крім того, ці енергоустановки зазвичай мають невелику потужність і можуть використовуватися не скрізь (вітряки, сонячні батареї, геотермальні і припливно-відпливні електростанції, метантенки).

За матеріалами сайта ОБСЄ - www.osce.org

З інформацією про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електроенергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) можна ознайомитися за посиланнями:
http://necu.org.ua/energy/
http://www.novaecologia.org/voeco-967.html
http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-3/section-2
http://pge.org.ua/
https://www.osce.org/uk/ukraine/103995?download=true
У разі надання додаткових даних учасниками організованих сегментів ринку інформація може бути оновлена


Порядок зміни електропостачальника

Інформацію опубліковано у розділі Інформація / Зміна електропостачальника - внутрішнє посилання
Посилання на Вебсторінки - зовнішні посилання

НКРЕКП - Міністерство енергетики та вугільної промисловості - Державна інспекція енергетичного нагляду - Оператор системи передачі - Оператор системи розподілу Волинської області - Адміністратор ринку - Адміністратор комерційного обліку (сайт відсутній) - Антимонопольний комітет - Енергетичний омбудсмен (сайт відсутній) - Волинська ОДА
Переваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та поради щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергіїЧинні нормативно-правові акти, які регулюють відносини на роздрібному ринку

Закон України "Про ринок електричної енергії" (від 13.04.2017 № 2019-VIII) - зовнішнє посилання

Закон України "Про звернення громадян" (від 02.10.1996 № 393/96-ВР із наступними змінами та доповненнями) - зовнішнє посилання

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу" (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469) - зовнішнє посилання

"Правила роздрібного ринку електричної енергії" (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312) - зовнішнє посилання

Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання" (постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375) - зовнішнє посилання

"Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" (постанова НКРЕКП від 26.02.2015  № 220) - зовнішнє посилання

"Порядок застосування тарифів на електроенергію" (постанова НКРЕ від 23.04.2012 № 498 із наступними змінами та доповненнями) - зовнішнє посилання

"Порядок формування цін на універсальні послуги" (постанова НКРЕКП від 05.10.2018 №1177) - зовнішнє посилання

"Кодекс системи передачі" - зовнішнє посилання

"Кодекс систем розподілу" - зовнішнє посилання

"Кодекс комерційного обліку електричної енергії" - зовнішнє посилання

"Правила ринку" - зовнішнє посилання

"Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку" - зовнішнє посилання

"Порядок ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" - зовнішнє посилання

"Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" - зовнішнє посилання

"Про ліцензування видів господарської діяльності" - зовнішнє посилання

 Порядок роботи інформаційно-консультаційних центрів ТОВ "Волиньелектрозбут"

Постанова НКРЕКП "Про затвердження Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії" - зовнішнє посилання
Перелік основних послуг, що надаються кол-центром ТОВ "Волиньелектрозбут"

Інформацію опубліковано у розділі Електроенергія / Інформація та контакти / Кол центр - внутрішнє посилання
Ключова інформація про споживання електроенергії

Інформацію опубліковано у розділі Електроенергія / Для дому / Варто знати - внутрішнє посилання
Рівень епідемічної небезпеки

Інформація щодо рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Волинської області:
Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2020 рік

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2020 рік

Cтандарти якості надання послуг з електропостачання
Електробезпека

Увага! У випадку виникнення загрози електробезпеці ТЕРМІНОВО телефонуйте оператору системи розподілу. Розгляд такого повідомлення буде здійснено у порядку, визначеному відповідним оператором системи розподілу.

ПрАТ «Волиньобленерго» — 0800-210-131
ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» — 0 800 50 40 20
АТ «Укрзалізниця» — 0 800 50 31 11
ДП «Регіональні електричні мережі» — 38(03344)4-04-76
ВАТ «Тернопільобленерго» — 0-800-50-90-40
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» — 38 (056) 790 99 00
АТ «Харківобленерго» — 057 34 24 413
ПАТ «Полтаваобленерго» — (0532) 510-910
АТ «Чернігівобленерго» — 0 (800) 210-310
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» — 0 800 300 074
ПрАТ «Рівнеобленерго» — (0362) 69-42-98
ПАТ «Вінницяобленерго» — 0 (800) 217-217
АТ «Чернівціобленерго» — (0372) 58-49-80
ПАТ ДТЕК «Київські електромережі» — 1588
ПрАТ «Київобленерго» — (044) 459-07-40
АТ «Херсонобленерго» — 0-800-500-629
АТ «Житомиробленерго» — 0412 40-21-50
АТ «Миколаївобленерго» — 0800 504 001
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» — 0 800 300 015
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» — 0 800 50 16 20
ПАТ «Черкасиобленерго» — (0472) 33-87-87
ПАТ «Сумиобленерго» — 0(800) 300-247
ПрАТ «Кіровоградобленерго» — 0-800-501-148
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» — (0629) 450 473
ПАТ «Запоріжжяобленерго» — 0-800-504-502
ПрАТ «Львівобленерго» — 0 800 30 15 68
АТ «Одесаобленерго» — +38 (048) 705-90-90
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» — +38 (06273) 65443
ДП ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПрАТ «АТОМСЕРВІС» — 8(05136) 5-50-71
АТ «Хмельницькобленерго» — 0 800 50 50 62
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» — +38 (0629) 40-93-32
ТОВ «Нафтогаз Тепло» — м. Новояворівськ +380 63 308 6367; м. Новий Розділ (067) 478-16-01.

Легковажність з електрикою може коштувати життя!

У будь-якому віці та будь-якому контакті з електроенергію життєво необхідно дбати про особисту безпеку, дотримуватись правил безпеки не лише самому, а й застерігати інших.

Пам’ятайте, що на вулиці електрика майже завжди поруч і контакт із нею може закінчитись трагічно!

Якщо Ви помітили обірвані проводи лінії електропередачі, відчинені двері трансформаторних підстанцій, або як сторонні особи проникають в приміщення електроустановок чи піднімаються на опори, необхідно терміново повідомити ПрАТ «Волиньобленерго» — 0800-210-131 (цілодобово, безкоштовно).

Вдома правила безпеки не менш актуальні!

Запам’ятайте гарячі телефони!