Контакти та розгляд спорів зі споживачами природного газу

Для отримання інформації або у випадку виникнення будь-яких спірних питань, споживач може звернутися до ТОВ «ВЕЗ» у наступний спосіб (за вибором споживача):

Усі спори та суперечки, що виникають між постачальником та споживачем, вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

Відповідальним структурним підрозділом за врегулювання спорів зі споживачами природного газу є відділ універсального ринку, начальник відділу – Самолюк Ігор Петрович.

У разі недосягнення між споживачем та постачальником згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку. Зокрема, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.