Загальний порядок постачання природного газу споживачам

Підставою для постачання природного газу споживачу є:

Права та обов’язки Постачальника

Постачальник має право:

Постачальник зобов'язаний:

Права та обов’язки Споживача

Споживач зобов'язується:

Споживач має право: